wets
Welkom bij het fraudeknooppunt

De website heeft als doel om informatie te delen over verschillende onderwerpen.

Fraude & integriteit
Over dit onderwerp heb ik meerdere boeken geschreven op basis van opgedane kennis en ervaring op het gebied van fraudebestrijding. Deze boeken vormen in sterk vereenvoudigde vorm de backbone van de website. Voor een volledig inzicht zijn de boeken noodzakelijk, maar de website geeft een goede indicatie hoe fraude kan worden voorkomen en/of bestreden, niet alleen door de opsporing, maar juist ook door de werkgever.

Voor meer informatie over het hoe en wat van fraude kan doorgeklikt worden via:Tuchtrecht
Inmiddels is het knooppunt uitgebreid met boeken over tuchtrecht van beroepsbeoefenaren (advocaat, notaris, deurwaarder, accountant. Meer informatie daarover kan worden verkregen via het menu boven aan deze website.

Wetsgeschiedenis
Een nieuwe loot aan het knooppunt is de serie geschiedenis van het strafrecht. Deze serie bestaat feitelijk uit twee series. De eerste serie betreft een heruitgave van het standaardwerk van H.J. Smidt’s Geschiedenis van het wetboek van strafrecht en bevat de parlementaire wetsgeschiedenis ten tijde van de invoering in 1886. De tweede serie is een update van de wetsgeschiedenis tot met 2017, met veel aandacht voor de bestanddelen per strafartikel.

Meer informatie over de geschiedenis van het wetboek van strafrecht kan bereikt worden via:Serie strafrecht
De laatste uitbreiding is de serie strafrecht, waar de delicten per groep (verkeersmisdrijven, geweldsmisdrijven, zedenmisdrijven) zullen worden uitgewerkt.
Daarnaast zal in twee delen de Bewijsmiddelen en de Bewijsgaring worden uitgewerk (verwacht zomer 2018).