Fraudevormen

Hierna zijn bijna vijftig fraudevormen beschreven. Uit deze fraudevormen blijkt dat valsheid in geschrift (artikel 225 Sr) en oplichting (artikel 326 Sr) niet alleen als zelfstandige fraudevormen een grote impact kunnen hebben, maar dat deze twee vormen ook terugkomen bij veel andere fraudevormen. Deze twee artikelen kunnen dan ook als de ruggengraat van de fraudebestrijding worden aangemerkt. Daarom worden deze twee vormen ook wel aangeduid als algemene fraudevormen.
Daar waar de fraudevormen complexer worden en ook andere artikelen relevant kunnen worden wordt gesproken van bijzondere fraudevormen.
Tot slot zijn er artikelen (delicten) die op zich niet als fraude geduid kunnen worden, maar wel bij fraude gebruikt kunnen worden.
Na de zorgfraude worden de fraudevormen aandelenfraude tot en met woonfraude behandeld. Dit is in het boek de categorie overige fraudevormen. Dat houdt in dat deze zeer beperkt worden uitgewerkt omdat deze óf te omvangrijk zijn (zoals belastingraude) of bijna niet voorkomen.


Een aantal fraudevormen is nader uitgewerkt (klik op de hyperlinks), een aantal is dat niet. Voor een volledige weergave wordt verwezen naar het boek Fraude in het strafrecht.

algemene fraudevormen
bijzondere fraudevormen
gelieerde fraudevormen
acquisitiefraude
criminele organisatie
oplichting
bankfraude
schending geheimhouding
beleggingsfraude
bedrijfsfraude
bestuurdersfraude
bewindvoerdersfraude
boekhoudfraude
bouwfraude
bv-fraude
cybercrime
fraude met betaalmiddelen
identiteitsfraude
jaarrekeningfraude
marktplaatsfraude
omkoping
pgb-fraude
postfraude
skimmen
subsidiefraude
valsemunterij
vastgoedfraude
vervalsingdelicten
verzekeringsfraude
zorgfraude
accijnsfraude
arbeidsmarktfraude
arbeidsuitbuiting
belastingfraude
fraude met maatschappelijk kapitaal
milieufraude
marktmisbruik
sanctiewetgeving/strag. goederen
terrorisme
toeslagenfraude
wetenschapsfraude
woonfraude


# Faillissementsfraude, uitkeringsfraude en witwassen worden apart in (drie) boeken zeer uitgebreid uitgewerkt. Hetgeen hier in de hyperlinks is uitgewerkt is de tekst van het boek Fraude in het strafrecht. Voor de fijnproever worden de separate boeken aangeraden omdat daar bijvoorbeeld ook andere rechtsgebieden dan het strafrecht aan de orde komen. Bovendien wordt ingegaan op de wetshistorie en worden zeer veel arresten uitgewerkt.